Kompleksowe usługi ochrony dla Twojej firmy Global SecurityW Global Security rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo dla prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej. Dlatego oferujemy kompleksowe usługi ochrony dla firm, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań każdej organizacji.

Nasze usługi:

N

Konsultacje i analiza bezpieczeństwa

Dokonujemy oceny obecnego poziomu bezpieczeństwa firmy, identyfikujemy zagrożenia i proponujemy odpowiednie rozwiązania.
N

Ochrona obiektów

Zabezpieczamy obiekty, takie jak biura, hale produkcyjne czy magazyny, przed nieautoryzowanym dostępem, kradzieżą i innymi zagrożeniami.
N

Ochrona informacji

Oferujemy usługi związane z ochroną poufnych informacji oraz zabezpieczaniem systemów informatycznych przed atakami zewnętrznymi.
N

Ochrona fizyczna

Zapewniamy doświadczonych pracowników ochrony, odpowiednio przeszkolonych do pracy w różnych sektorach gospodarki.
N

Monitoring i systemy alarmowe

Projektujemy, instalujemy i serwisujemy zaawansowane systemy monitorowania i alarmowe, dostosowane do potrzeb firmy.
N

Szkolenia dla pracowników

Organizujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, przepisów BHP oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Przykłady zastosowań5

Biura

Ochrona pracowników, klientów i mienia, kontrola dostępu do budynków oraz monitorowanie parkingów.
5

Hotele i obiekty noclegowe

Zabezpieczanie obiektów, kontrola dostępu, ochrona gości i personelu.
5

Siedziby instytucji publicznych

Ochrona budynków, monitorowanie wejść i wyjść, współpraca z odpowiednimi służbami.
5

Transport i logistyka

Ochrona mienia oraz zapewnianie bezpieczeństwa podczas przewozu towarów, współpraca z służbami odpowiedzialnymi za przestrzeganie przepisów drogowych.
5

Imprezy firmowe i konferencje

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników, ochrona mienia, koordynacja zespołu ochrony.
5

Sklepy i centra handlowe

Ochrona przed kradzieżą, utrzymanie porządku, współpraca z służbami porządkowymi.
5

Zakłady produkcyjne i magazyny

Ochrona mienia, zabezpieczanie dostępu do obiektów, monitorowanie systemów alarmowych i przeciwpżarowych.
5

Szkoły i uczelnie

Zapewnianie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników, kontrola dostępu oraz monitorowanie terenów szkolnych.
5

Banki i placówki finansowe

Zabezpieczanie obiektów przed kradzieżą, ochrona pracowników i klientów, monitorowanie systemów alarmowych.


Współpracując z Global Security, masz pewność, że Twoja firma jest odpowiednio zabezpieczona i chroniona przez profesjonalistów.